ALEXIA GIORDANO
ILLY magazine by Lamia Lahbabi

Photographer: Lamia Lahbabi

Hair & Make Up: Elodie Chapon; Kenza Lazrak