ALEXIA GIORDANO
ILLY magazine by Lamia Lahbabi

Photographe: Lamia Lahbabi

Hair & Make Up: Elodie Chapon; Kenza Lazrak